Regelen en zorgen voor een ander?

Dan bent u wellicht een mantelzorger. Dit is iets wat u kan overkomen door bepaalde omstandigheden zoals ziekte of handicap maar ook door ouderdom.

U zorgt voor iemand, regelt zaken en combineert dit met een eigen gezin of werk.

Dit kan tot hoge druk en stress leiden. Wanneer hebt u tijd om een indicatie te regelen, geschikte dagopvang te zoeken? Bij wie moet u zijn en hoe zit de wet- en regelgeving in elkaar?

U hebt al genoeg kopzorgen zonder dit alles!

Als mantelzorgmakelaar kan ik een deel van uw zorgen overnemen. Ik inventariseer uw zorgtaken en kijk samen met u wat er geregeld moet worden om deze taken te (blijven) combineren met uw werk, ontspanning en sociale contacten. De regeltaken die hieruit voortvloeien kan ik voor u uitvoeren.

Ik ben op de hoogte van wet- en regelgeving en sociale kaart. Ik zoek de meest geschikte zorg / regeling die past bij uw persoonlijke situatie.


Zal ik het regelwerk van u overnemen?